De geschiedenis van de olijfolie in een tijdlijn

01 Juli , 2016

Wij gebruiken olijfolie in de keuken. Zelden denken we aan het gebruik ervan voor ons lichaam. Maar dat is eeuwen lang niet zo geweest. Hoe waardevol olijfolie in het verleden was, kunnen we opmaken uit de straffen die stonden op het vernietigen van olijfbomen.

Een overzicht:

 - In 6000 voor Christus (VC) worden voor het eerst olijfbomen aangetroffen in  Syrië

- In 3000 VC is de spreiding van olijfbomen een feit in de hele streek van de Middellandse Zee van west tot oost.

- rond 2000 VC wordt olijfolie gebruikt voor het wijden van priesters en koningen. Ook op begraafplaatsen gebruikt men olijfolie voor de lampen en urnen in de graven.

- rond 1780 VC stond de doodstraf op het snoeien van olijfbomen met meer dan 60 cm per jaar (de code van Hammurabi in Israël).

-rond 1500 VC vinden we sporen terug van olijfolie die door Kreta aan Egypte wordt verkocht voor gebruik in cosmetica en verzorging

-1000 VC vinden we in Griekenland de eerste sporen terug van het gebruik van olijfolie bij gerechten.

-bij de olympische spelen in 776 VC werden de kransen gemaakt van olijftakken, en de winnaars kregen olijfolie aangeboden.

-in 620 VC beslist Griekenland door de “Solon beschermingswet voor olijfbomen” tot het uitvoeren van de doodstraf bij het kappen van een olijfboom.

-rond 100 na Christus (NC) ontwikkelen de Romeinen verschillende soorten olijfolie.

-in 325 NC zijn er sporen van ongeveer 2300 verdelers van olijfolie voor gebruik van olijfolie in cosmetica, massage, lichaamsverzorging en lampen.

-1000 NC wordt olijfolie eerder een uitzonderlijk product en gebruikt als vergoeding in de ruilhandel.

-in de 15de eeuw brengen de Spanjaarden de olijfbomen naar de nieuwe wereld bvb Mexico

-in de 18de eeuw vinden we sporen van olijfbomen in Californië

-in 1900 verbiedt koning Umberto de eerste van Italië het vellen van olijfbomen.

-rond 1920 introduceren Europese immigranten de olijfolie in de Amerikaanse keuken.

 Doorheen de geschiedenis valt ons op dat om diverse redenen waarde wordt gehecht aan olijfolie. Het gebruik van olijfolie in de keuken heeft een korte geschiedenis.

Olijfbomen in de VS zijn ook recent. Ze hebben een ouderdom van maximum 200-300 jaar in tegenstelling tot de 1500 tot 2000 jaar in het Middellands zeegebied.Geef je opmerkingen

Opmerkingen worden goedgekeurd voor publicatie.


Ook in Fairco : artisanale producten van Europese ambachtslui!

Olijfolie deel 10 : de piqual olijf en zijn kenmerken

08 Juni, 2019

De piqual olijfolie is een sterke olijfolie. 20% van de wereldproductie wordt gemaakt met deze piqual olijf.

Lees meer

Olijfolie deel 9 : de arbequina olijf en zijn kenmerken

09 Februari, 2019

De arbequina olijf is afkomstig van Catalonië. Ze heeft een heel eigen smaak.

Lees meer

Olijfolie deel 8 : de koroneiki olijf en zijn kenmerken.

19 Januari , 2019

Er bestaan veel soorten olijven. Korineiki is een olijfsoort die veel in Griekenland te vinden is. Oleum wordt met deze olijf geproduceerd.

Lees meer